Dit onderdeel moeten we verder uitwerken.
Idee: Iemand nodigt uit om een kop koffie te komen drinken, daar kunnen de personen met een inlogcode op reageren.

De reacties komen binnen bij gastheer/gastvrouw.
Degene die heeft uitgenodigd kan nog even contact leggen met degenen die op de uitnodiging zijn ingegaan of heeft de koffie klaar op de afgesproken tijd.

No events to display.